Vážení priatelia,

obraciame sa na Vás s prosbou o poskytnutie 2% podielu z Vašej zaplatenej dane z príjmu pre občianske združenie SSOOR, ktoré od roku 2008 združuje pacientov trpiacich chronickými/nehojacimi sa ranami a ich rodinných príslušníkov.

Všetky získané prostriedky budú použité v prospech pacientov trpiacim chronickými/nehojacimi sa ranami v súlade so zameraním spoločnosti.

Budeme Vám vďační za finančnú podporu. 

Ďakujeme veľmi pekne!

Naše identifikačné údaje

Názov:                      Slovenská spoločnosť pre ošetrovanie otvorených rán

Adresa/ sídlo:         Kupeckého 2, 040 01, Košice – Juh, Slovenská republika

IČO:                         42131201

Bankové spojenie: SK7683300000002101614887

Kontakt:                  ssoorslovakia@gmail.com

1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane. Teda fyzické osoby poukazujú v roku 2020 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane.
4. Vypíšte Vyhlásenie (tu moze ist tlacivo, ktore prikladam).

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.20120 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

6. Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Vyhlásenie PDF