Kontakt 

Slovenská spoločnosť pre ošetrovanie otvorených rán (SSOOR)

Kupeckého 2 

040 01, Košice - Juh 

Slovenská Republika

IČO : 42131201

Tel : +421 904111162

Číslo účtu : SK7683300000002101614887

SWIFT/BIC : FIOZSKBAXXX

Email : ssoorslovakia@gmail.com

Web: www.ssoor.sk

Výkonný výbor spoločnosti

Predsedníčka : PhDr. Beáta Grešš Halász, PhD.

Podpredsedníčka : doc. PhDr. Ľubomíra Tkáčová, PhD.

Podpredsedníčka : Mgr. Ivana Rónayová 

Tajomníčka : PhDr. Andrea Obročníková, PhD.