Orgány spoločnosti

Výkonný výbor SSOOR

Predseda:  PhDr. Beáta Grešš Halász, PhD.

aktívna členka SSOOR od roku 2013, sestra, vysokoškolský pedagóg, prezentuje činnosť sestier doma i v zahraničí, aktívne sa zúčastňuje EWMA konferencií a jej činností, odborné skúsenosti nadobudla počas 16 ročnej praxe v povolaní sestra doma i v zahraničí, aktívna v oblasti manažmentu chronických/nehojacich sa rán a pokročilej praxe v ošetrovateľstve

 

Podpredseda:  doc. PhDr. Ľubomíra Tkáčová, PhD.

členka SSOOR od roku 2018, vysokoškolský pedagóg, aktívna v oblasti ochorenia diabetes mellitus

 

Podpredseda: Mgr. Ivana Rónayová

členka SSOOR od roku 2018, sestra s 20 ročnou praxou, aktívna v oblasti kardiológie a vaskulárneho ošetrovateľstva

 

Tajomník:  PhDr. Andrea Obročníková, PhD.

členka SSOOR od roku 2018, vysokoškolský pedagóg, aktívna v oblasti onkologických ochorení

 

Člen výkonného výboru/čestný predseda: Jozefa Košková

zakladateľka SSOOR a predsedníčka od roku 2008 do roku 2018, významný úspech dosiahla v rámci členstva SSOOR v EWMA a ICC, sestra, aktívna v oblasti komunikácie s príslušnými úradmi v súvislosti s manažmentom chronických/nehojacich sa rán, aktívna v oblasti  ošetrovania chronických/nehojacich sa rán

 

Revízna komisia

Milan Jakubček

Serena Hermanová

Viera Macháčová

 

Štruktúra

Najvyšší orgán: Snem

Výkonný orgán: Výkonný výbor

Štatutárny orgán: Predseda a podpredsedovia

Kontrolný orgán: Revízna komisia